Klart att du ska vara med i a-kassan!

Att vara med i a-kassan är en rättighet för alla som arbetar i Sverige, både anställda och företagare. Genom att gå med är du trygg om du skulle bli av med jobbet. Du får ett ekonomiskt skydd under tiden du söker ett nytt arbete – som en försäkring av din inkomst. 3,6 miljoner är redan med – gå med du också!

Vem är du?

Jag har precis börjat jobba

Jag undrar om jag ska gå med i a-kassan nu eller senare? Hur mycket kan jag få om jag blir arbetslös? Är det dyrt att vara med?

Jag är ny i Sverige

Jag undrar hur systemet med a-kassan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fungerar? Var kommer pengarna ifrån?

Jag pluggar och vill veta mer om a-kassan

Jag ska göra ett arbete i skolan om a-kassan. Jag undrar hur a-kassan fungerar? Hur startade den och var kommer pengarna ifrån?

Våra bästa skäl att vara med

  • A-kassan ger dig trygghet så att du slipper oroa dig även om det är osäkert på jobbet.
  • Du kan få pengar om du inte längre får lön. Du kan få upp till 910 kronor om dagen i 300 ersättningsdagar. För att få ersättning som baseras på din lön behöver du uppfylla både arbetsvillkoret och medlemsvillkoret.
  • A-kassan är en smart och solidarisk lösning för både dig själv och andra.
  • När du arbetar betalar arbetsgivaren in en arbetsgivaravgift. Pengarna går bland annat till dem som är arbetslösa. För att du fullt ut ska få del av pengarna om du blir arbetslös behöver du vara med i a-kassan.
  • A-kassan hjälper dig när hyresvärdar och banker kräver intyg på att du är med i a-kassan för att hyra ut eller låna ut.
  • Pengarna som du får från a-kassan är pensionsgrundande.

Vanliga frågor om a-kassan

Vad händer om du inte är med i a-kassan?

Är du inte medlem i a-kassan? Då kan du inte få ersättning som baseras på den lön du haft. Men du kan få en ersättning som kallas grundbelopp. För att ha rätt till grundbeloppet behöver du uppfylla arbetsvillkoret. Grundbeloppet är som mest 365 kronor om dagen. För att få det behöver du ha arbetat heltid varje vecka i ett helt år. Har du jobbat heltid halva året eller halvtid hela året kan du få ett halvt grundbelopp de dagar du är arbetslös.

Vad är a-kassan?

A-kassan är en försäkring som kan ge dig ersättning om du blir arbetslös. Grundtanken är att man betalar in en medlemsavgift till sin a-kassa när arbetar. Blir man sedan blir arbetslös kan man ansöka om ersättning. För att du ska kunna få ersättning behöver vissa villkor vara uppfyllda.  A-kassorna är ekonomiska föreningar. Riksdagen bestämmer reglerna och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen granskar verksamheten. I dag finns 27 olika a-kassor i Sverige. Som mest har det funnits 69.

Hur växte a-kassorna fram?

A-kassorna växte fram under senare delen av 1800-talet i form av fackliga hjälpkassor. Den första registrerade a-kassan var Typografförbundets a-kassa, som grundades 1885. Till en början finansierades a-kassorna enbart av medlemsavgifter och reglerna  bestämdes av medlemmarna. 1908 var första gången man offentligt prövade frågan om arbetslöshetsförsäkring, men det skulle dröja ända till 1935 innan staten övertog ansvaret för den. Senare skildes a-kassan och fackföreningarna helt åt organisatoriskt, men de har fortsatt att samarbeta i arbetslöshetsärenden när medlemmarna så önskar.

Varför behövs a-kassan i dag?

A-kassan behövs dels som en trygghet och säkerhet för den enskilde individen, dels som ett av flera styrmedel för löneutvecklingen på arbetsmarknaden och för möjligheten att kunna motverka ekonomiska kriser. Med en försäkring med relevanta villkor kan hushållens konsumtion upprätthållas även när konjunkturen går ner.

Vem betalar för a-kassan?

A-kassornas verksamhet finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter. det betyder att alla som arbetar betalar för att systemet ska finnas.

Välj en a-kassa

Gå med i a-kassan direkt du börjar jobba. Alla a-kassor följer samma regler - välj en som passar ditt yrke, din utbildning, din bransch eller din arbetsplats. Här nedanför ser du vilka som finns. Vill du ha hjälp med att välja? Klicka här så får du hjälp av vår a-kasseväljare att hitta rätt a-kassa för dig.

A-kassan för service och kommunikation

För dig som jobbar med vägar, järnvägar, luft- och sjöfart, försvar, kriminalvård, post, tele- och datakommunikationer, elproduktion och eldistribution. Även för dig som jobbar med service på universitet, högskola eller annan statlig myndighet, till exempel som administrativ personal, lokalvårdare eller behandlingsassistent. Länksekosakassa.se

A-kassan Vision

För dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation. Länkakassanvision.se

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa skapar tillsammans med 700 000 medlemmar trygghet genom arbetslivet – både för företagare och anställda. Du som har 180 högskolepoäng (120 före 2007) eller studerar just nu och tänker ta 180 poäng kan bli medlem. Även du som är med i ett av Sacos fackförbund eller Vårdförbundet kan gå med. Länkaea.se

Alfa-kassan

För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan. Länkalfakassan.se

Byggnads a-kassa

För dig som är anställd som byggnadsarbetare eller målare. Gäller även målare som har eget företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare. Länkbyggnadsakassa.se

Elektrikernas a-kassa

För dig som är byggnadselektriker, radio/tv-elektroniktekniker eller jobbar på kraftverk. Länkelektrikernasakassa.se

Fastighets a-kassa

För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare. Även för dig som är sanerare på kärnkraftverk. Länkfastighetsakassa.se

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

För dig som är anställd eller driver eget företag inom finans och försäkring. Länkffakassan.se

GS a-kassa

För dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustri eller skogsbruk. Länkgsakassa.se

Hamnarbetarnas a-kassa

För dig som är anställd inom hamn och stuveri eller på magasin och godsterminaler. Länkhamnakassa.se

Handelsanställdas a-kassa

För dig som är anställd inom handel, kontor och lager eller jobbar som frisör eller fiskare. Länkhandels.se/akassan

Hotell- och restauranganställdas a-kassa

För dig som är anställd inom hotell, restauranger, kaféer, konditorier och catering, casinon, turistanläggningar, spa-anläggningar, bowlinghallar, bingoföretag och andra nöjesföretag. Länkhrak.se

IF Metalls a-kassa

För dig som jobbar på verkstad, med järn, stål, metall, gruva, kemi, läkemedel, textil och konfektion, tvätt, färg, glas eller byggnadsämnen. Länkifmetallsakassa.se

Journalisternas arbetslöshetskassa

För dig som är anställd, frilansare eller företagare med journalistiska arbetsuppgifter. Länkjournalisternas-akassa.se

Kommunals a-kassa

För dig som är anställd på kommuner, landsting, kyrkor eller kooperativ samt privata eller kommunala företag. Länkkommunalsakassa.se

Ledarnas a-kassa

För dig som jobbar som chef, projektledare eller i en annan ledande befattning. Även för dig som driver eget företag. Länkledarnasakassa.se

Livsmedelarbetarnas a-kassa

För dig som jobbar inom livsmedelsindustrin. Till exempel på bageri, konditori, slakteri, mejeri, bryggeri, kafferosteri, charkuteri-, choklad-, karamell-, glass- eller konservfabrik. Länklivs-akassa.se

Lärarnas a-kassa

Sveriges största a-kassa för lärare. Både du som jobbar som lärare och du som studerar till lärare i någon form kan gå med i Lärarnas a-kassa. Det spelar ingen roll vilket fackförbund du är med i, bara du är verksam inom utbildningsområdet är du välkommen till oss. Länklararnasakassa.se

Pappers a-kassa

För dig som jobbar inom pappers- och massaindustrin. Länkpappersakassa.se

Småföretagarnas a-kassa

För dig som driver ett litet eller medelstort företag och din make/maka eller andra familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även för personer i ledande ställning på näringslivsorganisationer som samverkar med Småföretagarnas a-kassa. Länksmakassa.se

STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Länkstsakassa.se

Sveriges arbetares a-kassa

För dig som är anställd på ett företag eller driver ett eget företag utan anställda. Länksaak.se

Säljarnas a-kassa

För dig som säljer varor eller tjänster, oavsett om du är anställd eller företagare. Länksaljarnas-akassa.se

Transports a-kassa

För dig som jobbar inom privata åkeri- och transportsektorerna, buss, taxi, bensin, olja och bränsle, godsterminaler, stuveri, tidningsdistribution, bevakning, civilflyg, gummiverkstäder, bärgning och miljöarbete. Länktransportsakassa.se

Unionens a-kassa

För dig som jobbar inom teknik, handel, transport, ideella organisationer, scenkonst, film, radio, tv eller musik. Länkunionensakassa.se

Vill du ha hjälp att välja?

Använd vår a-kasseväljare om du vill ha hjälp att välja rätt a-kassa för dig. Välj utbildningsnivå och bransch så får du förslag på vilka a-kassor du kan gå med i. Ange gymnasium om du studerar på yrkeshögskola.

Hitta din a-kassa

Berätta vad du jobbar med så ger vi förslag på a-kassor som du kan gå med i.

Share This