Får jag olika ersättning beroende på vilken a-kassa jag är med i?

Nej, du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Alla regler och ersättningsbelopp styrs av lagar, som politikerna bestämmer.

A-kassans roll i samhället