Varför ska du som är ny på arbetsmarknaden gå med i a-kassan?

Gå med direkt när du börjar jobba!

Genom att bli medlem i en a-kassa är du tryggare om något skulle handa med ditt arbete. Du får ett ekonomiskt skydd under tiden du söker ett nytt jobb- helt enkelt en försäkring av din lön på samma sätt som du försäkrar din bostad eller bil.

Att vara med i a-kassan är en rättighet för alla som arbetar i Sverige. A-kassan är till för alla som jobbar, både anställda och företagare. Och eftersom du behöver uppfylla villkoren för att få ersättning är det viktigt att gå med så fort du börjar jobba.

Fördelar med att vara med i a-kassan

 

  • Du får pengar även om du inte får lön
  • Du kan känna dig trygg och slipper vara orolig
  • Du får intyg om du vill hyra bostad eller låna pengar
  • Du är solidarisk med andra som inte har jobb
  • Du slipper flytta hem till föräldrarna igen
  • Du behöver inte tömma ditt sparkonto

Varför finns det olika a-kassor?

Kanske vet du att det finns flera olika a-kassor du kan bli medlem i. Anledningen är att de olika a-kassorna riktar sig mot olika personer beroende på deras yrke, bransch eller utbildning. På så sätt kan a-kassorna arbeta effektivt och specialisera sig på just sina medlemmars arbetsmarknader och arbetsvillkor. Sammanlagt finns det 25 a-kassor som alla följer samma regler.

För vissa finns det flera möjliga a-kassor att gå med i medan valet är givet för andra. För att hjälpa dig att välja har vi längre ner på den sidan listat alla a-kassor. Du kan även ta hjälp av en a-kasseväljare för att hitta rätt.

Om du inte vill bli medlem i en a-kassa så kan du försäkra dig i Alfa-kassan. Alfa-kassan har ingen bakomliggande organisation och ingen särskild inriktning.

A-kassan och facket

Många tror att a-kassan och fackförbunden är i stort sett samma sak, men det stämmer inte. A-kassorna är självständiga organisationer och har inga kopplingar till facket eller någon annan organisation. Du behöver inte vara med i ett fackförbund för att gå med i a-kassan (och tvärtom).

Hur mycket kan jag få?

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Därför är det en bra idé att gå med så fort du börjar jobba.

Just nu kan du som har jobbat heltid få upp till 26 400 kronor per månad (högst 80 procent av lönen) om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Eller upp till 11 220 kronor per månad om du uppfyller villkoren för grundersättning. Här kan du läsa mer om vad som gäller för att du ska kunna få ersättning.

Välj en a-kassa

Gå med i a-kassan direkt du börjar jobba. Alla a-kassor följer samma regler - välj en som passar ditt yrke, din utbildning, din bransch eller din arbetsplats. Här nedanför ser du vilka som finns. Vill du ha hjälp med att välja? Klicka här så får du hjälp av vår a-kasseväljare att hitta rätt a-kassa för dig.

A-kassan för service och kommunikation

För dig som jobbar med vägar, järnvägar, luft- och sjöfart, försvar, kriminalvård, post, tele- och datakommunikationer, elproduktion och eldistribution. Även för dig som är statligt anställd.

Länksekosakassa.se

A-kassan Vision

För dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation. Länkakassanvision.se

Akademikernas a-kassa

För dig som har 150 högskolepoäng eller studerar just nu och tänker ta 180 poäng. Även du som har ett akademikeryrke kan bli medlem. Akademikernas a-kassa skapar tillsammans med 715 000 medlemmar trygghet genom arbetslivet – både för företagare och anställda. 

Länkakademikernasakassa.se

Alfa-kassan

För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan. Länkalfakassan.se

Byggnads a-kassa

För dig som är anställd som byggnadsarbetare eller målare. Gäller även målare som har eget företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare. Länkbyggnadsakassa.se

Elektrikernas a-kassa

För dig som är byggnadselektriker, radio/tv-elektroniktekniker eller jobbar på kraftverk. Länkelektrikernasakassa.se

Fastighets a-kassa

För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare. Även för dig som är sanerare på kärnkraftverk. Länkfastighetsakassa.se

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

För dig som är anställd eller driver eget företag inom finans och försäkring. Länkffakassan.se

GS a-kassa

För dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustri eller skogsbruk. Länkgsakassa.se

Hamnarbetarnas a-kassa

För dig som är anställd inom hamn och stuveri eller på magasin och godsterminaler. Länkhamnakassa.se

Handelsanställdas a-kassa

För dig som är anställd inom handel, kontor och lager eller jobbar som frisör eller fiskare. Länkhandels.se/akassan

Hotell- och restauranganställdas a-kassa

För dig som är anställd inom hotell, restauranger, kaféer, konditorier och catering, casinon, turistanläggningar, spa-anläggningar, bowlinghallar, bingoföretag och andra nöjesföretag. Länkhrak.se

IF Metalls a-kassa

För dig som jobbar på verkstad, med järn, stål, metall, gruva, kemi, läkemedel, textil och konfektion, tvätt, färg, glas eller byggnadsämnen. Länkifmetallsakassa.se

Journalisternas arbetslöshetskassa

För dig som är anställd, frilansare eller företagare med journalistiska arbetsuppgifter. Länkjournalisternas-akassa.se

Kommunals a-kassa

För dig som är anställd på kommuner, landsting, kyrkor eller kooperativ samt privata eller kommunala företag. Länkkommunalsakassa.se

Ledarnas a-kassa

För dig som jobbar som chef, projektledare eller i en annan ledande befattning. Även för dig som driver eget företag. Länkledarnasakassa.se

Livsmedelarbetarnas a-kassa

För dig som jobbar inom livsmedelsindustrin. Till exempel på bageri, konditori, slakteri, mejeri, bryggeri, kafferosteri, charkuteri-, choklad-, karamell-, glass- eller konservfabrik. Länklivs-akassa.se

Lärarnas a-kassa

Sveriges största a-kassa för lärare. Både du som jobbar som lärare och du som studerar till lärare i någon form kan gå med i Lärarnas a-kassa. Det spelar ingen roll vilket fackförbund du är med i, bara du är verksam inom utbildningsområdet är du välkommen till oss. Länklararnasakassa.se

Pappers a-kassa

För dig som jobbar inom pappers- och massaindustrin. Länkpappersakassa.se

Småföretagarnas a-kassa

För dig som driver ett litet eller medelstort företag och din make/maka eller andra familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även för personer i ledande ställning på näringslivsorganisationer som samverkar med Småföretagarnas a-kassa. Länksmakassa.se

STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Länkstsakassa.se

Sveriges arbetares a-kassa

För dig som är anställd på ett företag eller driver ett eget företag utan anställda. Länksaak.se

Säljarnas a-kassa

För dig som säljer varor eller tjänster, oavsett om du är anställd eller företagare. Länksaljarnas-akassa.se

Transports a-kassa

För dig som jobbar inom privata åkeri- och transportsektorerna, buss, taxi, bensin, olja och bränsle, godsterminaler, stuveri, tidningsdistribution, bevakning, civilflyg, gummiverkstäder, bärgning och miljöarbete. Länktransportsakassa.se

Unionens a-kassa

För dig som jobbar inom teknik, handel, transport, ideella organisationer, scenkonst, film, radio, tv eller musik. Även du som är företagare kan bli medlem. Länkunionensakassa.se

Vill du ha hjälp att välja?

Använd vår a-kasseväljare om du vill ha hjälp att välja rätt a-kassa för dig. Välj utbildningsnivå och bransch så får du förslag på vilka a-kassor du kan gå med i. Ange gymnasium om du studerar på yrkeshögskola.

Hitta din a-kassa

Berätta vad du jobbar med så ger vi förslag på a-kassor som du kan gå med i.

Share This