Gå med i a-kassan

 Sök medlemskap direkt när du börjar jobba

Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige har rätt att gå med i a-kassan. A‑kassan är en frivillig försäkring och sju av tio som jobbar i Sverige väljer att gå med. När du har varit medlem i a‑kassan i 12 månader kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön om du blir arbetslös. Därför är det bra att gå med direkt när du börjar jobba.

A-kassan är en prisvärd försäkring

Avgiften är ungefär 120–170 kronor per månad, beroende på vilken a‑kassa du tillhör. Alla a‑kassor följer samma regler och du får lika mycket ersättning oavsett vilken a-kassa du är med i.

Ett medlemskap i a‑kassan är en trygghet under hela ditt yrkesliv. Förhoppningsvis behöver du aldrig förlora jobbet. Men om du blir arbetslös och får den högsta möjliga ersättningen under tre månader, så motsvarar det alla medlemsavgifter du betalar in till a‑kassan under ett helt yrkesliv.

Välj en a-kassa som passar ditt yrke

Det finns 24 a‑kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar i Sverige. A‑kassorna är specialiserade inom olika yrkesområden. Kontakta a‑kassan som passar ditt yrke, din bransch eller din utbildning bäst.

Det är lätt att bli medlem. Det enda du behöver göra är att fylla i en ansökan om medlemskap. De flesta a‑kassor har en elektronisk ansökan som du signerar med din e-legitimation. Gå in på webbplatsen för den a‑kassa du vill gå med i och läs hur det fungerar hos dem.

Frågor och svar om medlemskap

Vad är a-kassa?

A-kassa är en förkortning av ordet arbetslöshetskassa. I Sverige finns det 24 a-kassor som betalar ut ersättning till medlemmar som har förlorat sitt jobb. När du har varit medlem i 12 månader kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön om du blir arbetslös....

Vem kan gå med i a-kassan?

Om du arbetar och betalar skatt i Sverige har du rätt att vara med i a-kassan. Du behöver inte arbeta just nu – tidigare anställningar räknas också. Du behöver inte vara svensk medborgare för att gå med, det räcker att du har ett samordningsnummer. I dag har de...

Vad kostar det att vara med i a-kassan?

Avgiften är ungefär 120–170 kronor per månad, beroende på vilken a-kassa du är medlem i. Alla a-kassor följer samma regler och du får lika mycket ersättning oavsett vilken a-kassa du är med i. Från och med den 1 juli 2022 blir det 25 procent billigare att vara medlem...

Är det värt att gå med i a-kassan?

Ja, det är värt att gå med i a-kassan. Särskilt om du gör det tidigt, eftersom det krävs minst 12 månaders medlemskap för att få inkomstbaserad ersättning. Vi försäkrar det mesta – vårt hem, vår bil, vår båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss att det ska...

När ska jag gå med i a-kassan?

Du kan gå med i a-kassan redan första dagen på jobbet. Det är bra att gå med i a-kassan så tidigt som möjligt, eftersom du måste ha varit medlem minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning. Kontakta a-kassan för att bli medlem Kontakta a-kassan som...

Vilken a-kassa ska jag välja?

Det finns 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar i Sverige. A-kassorna är specialiserade inom olika yrkesområden. Kontakta a-kassan som passar ditt yrke, din bransch eller din utbildning bäst. Alla a-kassor följer samma regler och du får ersättning på samma...

Hur byter jag a-kassa?

Har du bytt yrke eller börjat jobba i en ny bransch? Då kan du byta till en a-kassa som är specialist på att handlägga ärenden inom ditt nya yrkesområde. Kontakta den nya a-kassan du vill gå med i, så hjälper de dig att byta. Du kan bara vara medlem i en a-kassa i...

Är det inte lika bra att söka socialbidrag om jag blir arbetslös?

Nej, det är stor skillnad på a-kassa och försörjningsstöd (socialbidrag). A-kassan är en försäkring – inte ett bidrag. Det betyder att du kan få ersättning oavsett hur din privatekonomi ser ut. Dessutom tjänar du in pengar till din framtida pension när du får...

Hitta din a-kassa

Gå med i a-kassan direkt du börjar jobba. Alla a-kassor följer samma regler  välj en som passar ditt yrke, din utbildning, din bransch eller din arbetsplats. Här nedanför ser du vilka som finns. Vill du ha hjälp med att välja? Klicka här så får du hjälp av vår a-kasseväljare att hitta rätt a-kassa för dig.

A-kassan för service och kommunikation

För dig som jobbar med vägar, järnvägar, luft- och sjöfart, försvar, kriminalvård, polis, post, paketleverans, logistik, tele- och datakommunikationer, elproduktion, eldistribution eller service inom universitet, högskola och andra statliga myndigheter.

Länksekosakassa.se

A-kassan Vision

För dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation.

Länkakassanvision.se

Akademikernas a-kassa

För dig som redan har 150 högskolepoäng eller studerar med målet att ta 180 högskolepoäng. Utländska utbildningar med motsvarande poäng kvalificerar också för medlemskap. Personer med akademisk utbildning finns till exempel i yrken som chefer, kvalificerade kommunikatörer, specialister, kvalificerade handläggare, sjöbefäl, anställd militär personal, UD-personal, tandhygienister, flygtekniker, rektorer, behöriga lärare, lotsar, kyrkomusiker, tjänstemän i transportverksamhet och högre tjänstemän på Postnord. Både anställda och företagare kan bli medlemmar.

Länkakademikernasakassa.se

Alfa-kassan

För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan.

Länkalfakassan.se

Byggnads a-kassa

För dig som är anställd inom bygg och anläggning, teknikinstallation, plåt och ventilation, entreprenadmaskin, glasmästeri eller måleri. Gäller även målare som har eget företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

Länkbyggnadsakassa.se

Elektrikernas a-kassa

För dig som är byggnadselektriker, radio/tv-elektroniktekniker eller jobbar på kraftverk.

Länkelektrikernasakassa.se

Fastighets a-kassa

För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare. Även för dig som är sanerare på kärnkraftverk.

Länkfastighetsakassa.se

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

För dig som är anställd eller driver eget företag inom finans och försäkring.

Länkffakassan.se

GS a-kassa

För dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustri eller skogsbruk.

Länkgsakassa.se

Handelsanställdas a-kassa

För dig som är anställd inom handel, kontor och lager eller jobbar som frisör eller fiskare.

Länkakassan.handels.se

Hotell- och restauranganställdas a-kassa

För dig som är anställd inom hotell, restauranger, kaféer, konditorier och catering, casinon, turistanläggningar, spa-anläggningar, bowlinghallar, bingoföretag och andra nöjesföretag.

Länkhrak.se

IF Metalls a-kassa

För dig som arbetar inom den svenska industrin, till exempel inom plast-, läkemedels-, byggämnes-, stål-, kemi- eller verkstadsindustrin. Även för dig som arbetar i tvätteri, glasbruk, bilverkstad eller gruva. 

Länkifmetallsakassa.se

Journalisternas arbetslöshetskassa

För dig som är anställd, frilansare eller företagare inom media. Detta inkluderar reportrar, fotografer, författare och översättare.

Länkjournalisternas-akassa.se

Kommunals a-kassa

För dig som är anställd i kommun, region, kyrka, kommunalt bolag eller jobbar inom naturbruksområdet. Ditt yrke kan till exempel vara att ta hand om äldre, göra luncher för skolelever, ta hand om barn i förskolan och skolan, köra buss, släcka bränder, sota skorstenar, köra ambulans, ta hand om djur i djurparken, sköta om greenen på golfbanan eller köra skördetröska på åkrar. Även för dig som är privat eller kooperativ anställd och arbetar med samhällsservice, till exempel personlig assistent eller dagbarnvårdare. 

Länkkommunalsakassa.se

Ledarnas a-kassa

För dig som jobbar som chef, projektledare eller i en annan ledande befattning. Även för dig som driver eget företag.

Länkledarnasakassa.se

Livsmedelarbetarnas a-kassa

För dig som jobbar inom livsmedelsindustrin. Till exempel på bageri, konditori, slakteri, mejeri, bryggeri, kafferosteri, charkuteri-, choklad-, karamell-, glass- eller konservfabrik.

​livs.se/a-kassaLänk

Lärarnas a-kassa

För dig som jobbar som lärare eller studerar till lärare i någon form. Även skolledare, studie- och yrkesvägledare och kyrkomusiker kan gå med i Lärarnas a-kassa. Det spelar ingen roll vilket fackförbund du är med i, bara du är verksam inom utbildningsområdet.

Länklararnasakassa.se

Pappers a-kassa

För dig som jobbar inom pappers- och massaindustrin.

Länkpappersakassa.se

Småföretagarnas a-kassa

För dig som driver ett litet eller medelstort företag och din make/maka eller andra familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även för personer i ledande ställning på näringslivsorganisationer som samverkar med Småföretagarnas a-kassa.

Länksmakassa.se

STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Länkstsakassa.se

Sveriges arbetares a-kassa

För dig som är anställd på ett företag eller driver ett eget företag utan anställda.

Länksaak.se

Säljarnas a-kassa

För dig som är anställd eller företagare och arbetar med försäljning eller marknadsföring.

Länksaljarnas-akassa.se

Transports a-kassa

För dig som är anställd inom till exempel vägtransport, taxi, färdtjänst, busstrafik, lager, tidnings- och reklamutdelning, bevakning och säkerhet, flygplats (säkerhetsvakt, lastare, mekaniker), däckverkstad, bensinstation, avfallshantering och återvinning, bogsering eller hamnarbete.

Länktransportsakassa.se

Unionens a-kassa

För dig som arbetar inom teknik- och kunskapsbaserade områden, handel, transport, ideella organisationer, inom skogsbruk, lantbruk, miljö, jakt, gruvor och mineralutvinning, inom teater, film, radio, tv eller musik, inom apotek och läkemedelsområdet eller inom forskning hos universitet, högskolor och läkemedelstillverkare. Både anställda och företagare kan bli medlemmar

Länkunionensakassa.se

Vill du ha hjälp att välja?

Använd vår a-kasseväljare om du vill ha hjälp att välja rätt a-kassa för dig. Välj utbildningsnivå och bransch så får du förslag på vilka a-kassor du kan gå med i. Ange gymnasium om du studerar på yrkeshögskola.

Hitta din a-kassa

Berätta vad du jobbar med så ger vi förslag på a-kassor som du kan gå med i.

Share This