Kan jag få ersättning även om jag inte är med i a-kassan?

Har du inte blivit medlem i a-kassan än? Då kan du tyvärr inte få den inkomstbaserade ersättningen, som är upp till 80 procent av din tidigare lön.

Däremot kan du söka en lägre grundersättning från Alfa-kassan om du har hunnit fylla 20 år. Den är upp till 11 200 kronor per månad före skatt, om du har jobbat heltid under det senaste året.

Sök ersättning