Sök ersättning om du blir arbetslös

Checklista för dig som blir arbetslös

  1. Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
  2. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa och sök ersättning. Om du inte är medlem i a-kassan kan du söka grundersättning hos Alfa-kassan.
  3. Lämna in alla uppgifter och intyg som din a-kassa behöver för att räkna ut din ersättning.

Sök jobb aktivt

A-kassan är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen, söker nytt jobb aktivt och är beredd att tacka ja om du blir erbjuden arbete. För att ha rätt till ersättning är det ett krav att du kan och vill arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar per vecka i genomsnitt.

A-kassan ger upp till 80 procent av tidigare lön

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller.

Inkomstbaserad ersättning

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 26 400 kronor per månad före skatt. Den kan du söka om du

  • är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna
  • har arbetat minst 60 timmar per månad under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt.

Grundersättning

Grundersättningen är upp till 11 220 kronor per månad före skatt och baseras på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du

  • inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem mindre än tolv månader
  • har arbetat minst 60 timmar per månad under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt
  • är 20 år eller äldre.

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning från a-kassan om du aldrig har arbetat i Sverige eller om du inte har arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor.

A-kassan räknar ut din ersättning

Alla ersättningar vi nämner här är maxbelopp – alltså det du kan få som mest. Din a-kassa räknar ut vilken ersättning du har rätt till. Kontakta dem för att ta reda på vad som gäller för dig.

Frågor och svar om ersättning

Hur får jag a-kassa?

Gå med i a-kassan direkt när du börjar jobba Det viktigaste du kan göra är att tänka långsiktigt. Det är aldrig för sent att gå med i a-kassan, men du måste ha varit medlem minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning. Därför är det bra att gå med i...

Hur får jag ett arbetsgivarintyg?

Din a-kassa behöver till exempel veta hur mycket du har tjänat och hur många timmar du har jobbat under det senaste året för att räkna ut din ersättning. Därför är dina tidigare arbetsgivare skyldiga att fylla i ett intyg till dig om du blir arbetslös. Be din...

Hur länge måste jag vara med i a-kassan för att få ersättning?

Du måste vara medlem i a-kassan minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Därför är det bra att gå med i a-kassan direkt när du börjar jobba. Du som har fyllt 20 år och har varit medlem mindre än 12 månader...

Kan jag få ersättning även om jag inte är med i a-kassan?

Har du inte blivit medlem i a-kassan än? Då kan du tyvärr inte få den inkomstbaserade ersättningen, som är upp till 80 procent av din tidigare lön. Däremot kan du söka en lägre grundersättning från Alfa-kassan om du har hunnit fylla 20 år. Den är upp till 11 200...

Hur lång karens är det innan jag får ersättning från a-kassan?

När du påbörjar en ny ersättningsperiod får du alltid vänta två dagar innan a-kassan börjar betala ut din ersättning. De kallas för karensdagar. Ibland kan du få vänta fler dagar, till exempel om du har blivit arbetslös för att du har sagt upp dig själv. Kom ihåg att...

Kan jag få ersättning från a-kassan om jag säger upp mig själv?

Ja, men då får du vänta längre på pengarna från a-kassan. Alla ersättningsperioder inleds med sex karensdagar utan ersättning. Men om du säger upp dig själv får du vänta ytterligare 45 dagar innan a-kassan börjar betala ut din ersättning. Kom ihåg att skriva in dig på...

Hur mycket ersättning får jag från a-kassan?

Din a-kassa räknar ut vilken ersättning du har rätt till. Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Kontakta din a-kassa för att ta reda på vad som gäller i din situation. Sök...

Är det skatt på ersättning från a-kassan?

Ja, du betalar skatt på ersättningen från a-kassan. Den är också pensionsgrundande, vilket betyder att du tjänar in allmän pension när du får ersättning från a-kassan. Sök ersättning

Hur länge får jag ersättning från a-kassan?

I normala fall får du ersättning från a-kassan i högst 300 dagar medan du söker nytt jobb. Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut kan du ha rätt till 150 extra dagar. Kontakta din a-kassa för att ta reda på hur många dagar du har kvar i din...

Kan jag tacka nej till jobb och behålla ersättningen från a-kassan?

Du riskerar att bli avstängd från ersättningen om du tackar nej till jobb, missköter ditt arbetssökande eller gör annat som förlänger din tid i arbetslöshet. Du måste söka jobb aktivt och vara beredd att tacka ja om du blir erbjuden arbete för att behålla ersättningen...

Hitta din a-kassa

Gå med i a-kassan direkt du börjar jobba. Alla a-kassor följer samma regler  välj en som passar ditt yrke, din utbildning, din bransch eller din arbetsplats. Här nedanför ser du vilka som finns. Vill du ha hjälp med att välja? Klicka här så får du hjälp av vår a-kasseväljare att hitta rätt a-kassa för dig.

A-kassan för service och kommunikation

För dig som jobbar med vägar, järnvägar, luft- och sjöfart, försvar, kriminalvård, polis, post, paketleverans, logistik, tele- och datakommunikationer, elproduktion, eldistribution eller service inom universitet, högskola och andra statliga myndigheter.

Länksekosakassa.se

A-kassan Vision

För dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation.

Länkakassanvision.se

Akademikernas a-kassa

För dig som redan har 150 högskolepoäng eller studerar med målet att ta 180 högskolepoäng. Utländska utbildningar med motsvarande poäng kvalificerar också för medlemskap. Personer med akademisk utbildning finns till exempel i yrken som chefer, kvalificerade kommunikatörer, specialister, kvalificerade handläggare, sjöbefäl, anställd militär personal, UD-personal, tandhygienister, flygtekniker, rektorer, behöriga lärare, lotsar, kyrkomusiker, tjänstemän i transportverksamhet och högre tjänstemän på Postnord. Både anställda och företagare kan bli medlemmar.

Länkakademikernasakassa.se

Alfa-kassan

För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan.

Länkalfakassan.se

Byggnads a-kassa

För dig som är anställd inom bygg och anläggning, teknikinstallation, plåt och ventilation, entreprenadmaskin, glasmästeri eller måleri. Gäller även målare som har eget företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

Länkbyggnadsakassa.se

Elektrikernas a-kassa

För dig som är byggnadselektriker, radio/tv-elektroniktekniker eller jobbar på kraftverk.

Länkelektrikernasakassa.se

Fastighets a-kassa

För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare. Även för dig som är sanerare på kärnkraftverk.

Länkfastighetsakassa.se

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

För dig som är anställd eller driver eget företag inom finans och försäkring.

Länkffakassan.se

GS a-kassa

För dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustri eller skogsbruk.

Länkgsakassa.se

Handelsanställdas a-kassa

För dig som är anställd inom handel, kontor och lager eller jobbar som frisör eller fiskare.

Länkakassan.handels.se

Hotell- och restauranganställdas a-kassa

För dig som är anställd inom hotell, restauranger, kaféer, konditorier och catering, casinon, turistanläggningar, spa-anläggningar, bowlinghallar, bingoföretag och andra nöjesföretag.

Länkhrak.se

IF Metalls a-kassa

För dig som arbetar inom den svenska industrin, till exempel inom plast-, läkemedels-, byggämnes-, stål-, kemi- eller verkstadsindustrin. Även för dig som arbetar i tvätteri, glasbruk, bilverkstad eller gruva. 

Länkifmetallsakassa.se

Journalisternas arbetslöshetskassa

För dig som är anställd, frilansare eller företagare inom media. Detta inkluderar reportrar, fotografer, författare och översättare.

Länkjournalisternas-akassa.se

Kommunals a-kassa

För dig som är anställd i kommun, region, kyrka, kommunalt bolag eller jobbar inom naturbruksområdet. Ditt yrke kan till exempel vara att ta hand om äldre, göra luncher för skolelever, ta hand om barn i förskolan och skolan, köra buss, släcka bränder, sota skorstenar, köra ambulans, ta hand om djur i djurparken, sköta om greenen på golfbanan eller köra skördetröska på åkrar. Även för dig som är privat eller kooperativ anställd och arbetar med samhällsservice, till exempel personlig assistent eller dagbarnvårdare. 

Länkkommunalsakassa.se

Ledarnas a-kassa

För dig som jobbar som chef, projektledare eller i en annan ledande befattning. Även för dig som driver eget företag.

Länkledarnasakassa.se

Livsmedelarbetarnas a-kassa

För dig som jobbar inom livsmedelsindustrin. Till exempel på bageri, konditori, slakteri, mejeri, bryggeri, kafferosteri, charkuteri-, choklad-, karamell-, glass- eller konservfabrik.

​livs.se/a-kassaLänk

Lärarnas a-kassa

För dig som jobbar som lärare eller studerar till lärare i någon form. Även skolledare, studie- och yrkesvägledare och kyrkomusiker kan gå med i Lärarnas a-kassa. Det spelar ingen roll vilket fackförbund du är med i, bara du är verksam inom utbildningsområdet.

Länklararnasakassa.se

Pappers a-kassa

För dig som jobbar inom pappers- och massaindustrin.

Länkpappersakassa.se

Småföretagarnas a-kassa

För dig som driver ett litet eller medelstort företag och din make/maka eller andra familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även för personer i ledande ställning på näringslivsorganisationer som samverkar med Småföretagarnas a-kassa.

Länksmakassa.se

STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Länkstsakassa.se

Sveriges arbetares a-kassa

För dig som är anställd på ett företag eller driver ett eget företag utan anställda.

Länksaak.se

Säljarnas a-kassa

För dig som är anställd eller företagare och arbetar med försäljning eller marknadsföring.

Länksaljarnas-akassa.se

Transports a-kassa

För dig som är anställd inom till exempel vägtransport, taxi, färdtjänst, busstrafik, lager, tidnings- och reklamutdelning, bevakning och säkerhet, flygplats (säkerhetsvakt, lastare, mekaniker), däckverkstad, bensinstation, avfallshantering och återvinning, bogsering eller hamnarbete.

Länktransportsakassa.se

Unionens a-kassa

För dig som arbetar inom teknik- och kunskapsbaserade områden, handel, transport, ideella organisationer, inom skogsbruk, lantbruk, miljö, jakt, gruvor och mineralutvinning, inom teater, film, radio, tv eller musik, inom apotek och läkemedelsområdet eller inom forskning hos universitet, högskolor och läkemedelstillverkare. Både anställda och företagare kan bli medlemmar

Länkunionensakassa.se

Vill du ha hjälp att välja?

Använd vår a-kasseväljare om du vill ha hjälp att välja rätt a-kassa för dig. Välj utbildningsnivå och bransch så får du förslag på vilka a-kassor du kan gå med i. Ange gymnasium om du studerar på yrkeshögskola.

Hitta din a-kassa

Berätta vad du jobbar med så ger vi förslag på a-kassor som du kan gå med i.

Share This