Varför ska du som pluggar gå med i a-kassan?

Gå med direkt när du börjar jobba

Bli medlem direkt när du börjar jobba för att kunna få ersättning som går att leva på om du skulle bli arbetslös. Du har bara rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av tidigare lön, om du har varit medlem i a-kassan tillräckligt länge. Läs mer om villkoren här.

Allt arbete räknas

Arbete är det andra grundkravet. För att du ska få a-kassa behöver du ha arbetat tillräckligt mycket för att klara arbetsvillkoret. Allt arbete räknas – sommarjobb och betald praktik också.

Men skulle du arbeta svart kan det arbetet inte ligga till grund för a-kassa eftersom arbetsgivaren inte betalt in någon skatt eller arbetsgivaravgift för dina timmar.

A-kassan är ersättning för arbetssökandet

Pengarna från a-kassan är ersättning som du får för att du söker jobb och är beredd att ta ett arbete. Därför är det tredje grundkravet att du ska anmäla dig på arbetsförmedlingen om du blir arbetslös.

 

Mer än pengar till de arbetslösa

A-kassans viktigaste uppgift är förstås att ge arbetslösa en ekonomisk grundtrygghet. Men den fyller fler funktioner. Till exempel bidrar den till att människor som har fasta anställningar vågar byta jobb, vilket är bra för arbetsmarknaden. Den får färre människor att arbeta svart och bidrar till att ekonomin i samhället hålls igång i dåliga tider när människor har mindre pengar att handla för.

 

1 200 kronor, fem dagar i veckan

Alla arbetslösa som klarar arbetsvillkoret kan få grundersättning från a-kassan. Grundersättningen är som mest 510 kronor om dagen före skatt. Det kan man få om man arbetat heltid ett helt år.

Om du klarar medlemsvillkoret också kan du få ersättning som baseras på din genomsnittliga inkomst, upp till 1 200 kronor om dagen just nu. 

De flesta som jobbar är med

De flesta som jobbar är med – fler skulle vara med om de visste att de fick.

Ungefär 4 miljoner personer är med i a-kassan. Många som står utanför gör det för att de inte vet att de kan vara med, till exempel egna företagare och studenter.  Det finns 25 a-kassor att välja mellan och var man är med beror på ens utbildning, yrke, arbetsplats eller om man är anställd eller företagare. Ett medlemskap i a-kassan kostar ungefär 100-150 kronor i månaden.

Arbetslös, arbetsvillkor och medlemsvillkor

För att kunna få a-kassa som baseras på den lön du haft behöver tre villkor vara uppfyllda. Det är arbetsvillkoret, medlemsvillkoret och villkoret att du ska vara arbetslös. Läs mer om villkoren här.

Välj en a-kassa

Gå med i a-kassan direkt du börjar jobba. Alla a-kassor följer samma regler - välj en som passar ditt yrke, din utbildning, din bransch eller din arbetsplats. Här nedanför ser du vilka som finns. Vill du ha hjälp med att välja? Klicka här så får du hjälp av vår a-kasseväljare att hitta rätt a-kassa för dig.

A-kassan för service och kommunikation

För dig som jobbar med vägar, järnvägar, luft- och sjöfart, försvar, kriminalvård, post, tele- och datakommunikationer, elproduktion och eldistribution. Även för dig som är statligt anställd.

Länksekosakassa.se

A-kassan Vision

För dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation. Länkakassanvision.se

Akademikernas a-kassa

För dig som har 150 högskolepoäng eller studerar just nu och tänker ta 180 poäng. Även du som har ett akademikeryrke kan bli medlem. Akademikernas a-kassa skapar tillsammans med 715 000 medlemmar trygghet genom arbetslivet – både för företagare och anställda. 

Länkakademikernasakassa.se

Alfa-kassan

För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan. Länkalfakassan.se

Byggnads a-kassa

För dig som är anställd som byggnadsarbetare eller målare. Gäller även målare som har eget företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare. Länkbyggnadsakassa.se

Elektrikernas a-kassa

För dig som är byggnadselektriker, radio/tv-elektroniktekniker eller jobbar på kraftverk. Länkelektrikernasakassa.se

Fastighets a-kassa

För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare. Även för dig som är sanerare på kärnkraftverk. Länkfastighetsakassa.se

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

För dig som är anställd eller driver eget företag inom finans och försäkring. Länkffakassan.se

GS a-kassa

För dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustri eller skogsbruk. Länkgsakassa.se

Hamnarbetarnas a-kassa

För dig som är anställd inom hamn och stuveri eller på magasin och godsterminaler. Länkhamnakassa.se

Handelsanställdas a-kassa

För dig som är anställd inom handel, kontor och lager eller jobbar som frisör eller fiskare. Länkhandels.se/akassan

Hotell- och restauranganställdas a-kassa

För dig som är anställd inom hotell, restauranger, kaféer, konditorier och catering, casinon, turistanläggningar, spa-anläggningar, bowlinghallar, bingoföretag och andra nöjesföretag. Länkhrak.se

IF Metalls a-kassa

För dig som jobbar på verkstad, med järn, stål, metall, gruva, kemi, läkemedel, textil och konfektion, tvätt, färg, glas eller byggnadsämnen. Länkifmetallsakassa.se

Journalisternas arbetslöshetskassa

För dig som är anställd, frilansare eller företagare med journalistiska arbetsuppgifter. Länkjournalisternas-akassa.se

Kommunals a-kassa

För dig som är anställd på kommuner, landsting, kyrkor eller kooperativ samt privata eller kommunala företag. Länkkommunalsakassa.se

Ledarnas a-kassa

För dig som jobbar som chef, projektledare eller i en annan ledande befattning. Även för dig som driver eget företag. Länkledarnasakassa.se

Livsmedelarbetarnas a-kassa

För dig som jobbar inom livsmedelsindustrin. Till exempel på bageri, konditori, slakteri, mejeri, bryggeri, kafferosteri, charkuteri-, choklad-, karamell-, glass- eller konservfabrik. Länklivs-akassa.se

Lärarnas a-kassa

Sveriges största a-kassa för lärare. Både du som jobbar som lärare och du som studerar till lärare i någon form kan gå med i Lärarnas a-kassa. Det spelar ingen roll vilket fackförbund du är med i, bara du är verksam inom utbildningsområdet är du välkommen till oss. Länklararnasakassa.se

Pappers a-kassa

För dig som jobbar inom pappers- och massaindustrin. Länkpappersakassa.se

Småföretagarnas a-kassa

För dig som driver ett litet eller medelstort företag och din make/maka eller andra familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även för personer i ledande ställning på näringslivsorganisationer som samverkar med Småföretagarnas a-kassa. Länksmakassa.se

STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Länkstsakassa.se

Sveriges arbetares a-kassa

För dig som är anställd på ett företag eller driver ett eget företag utan anställda. Länksaak.se

Säljarnas a-kassa

För dig som säljer varor eller tjänster, oavsett om du är anställd eller företagare. Länksaljarnas-akassa.se

Transports a-kassa

För dig som jobbar inom privata åkeri- och transportsektorerna, buss, taxi, bensin, olja och bränsle, godsterminaler, stuveri, tidningsdistribution, bevakning, civilflyg, gummiverkstäder, bärgning och miljöarbete. Länktransportsakassa.se

Unionens a-kassa

För dig som jobbar inom teknik, handel, transport, ideella organisationer, scenkonst, film, radio, tv eller musik. Även du som är företagare kan bli medlem. Länkunionensakassa.se

Vill du ha hjälp att välja?

Använd vår a-kasseväljare om du vill ha hjälp att välja rätt a-kassa för dig. Välj utbildningsnivå och bransch så får du förslag på vilka a-kassor du kan gå med i. Ange gymnasium om du studerar på yrkeshögskola.

Hitta din a-kassa

Berätta vad du jobbar med så ger vi förslag på a-kassor som du kan gå med i.

Share This