Vanliga frågor om a-kassan

Vad är a-kassa?

A-kassan är en försäkring som kan ge dig ersättning om du blir arbetslös. Grundtanken är att man betalar in en medlemsavgift till sin a-kassa när man arbetar. Blir man sedan arbetslös kan man ansöka om ersättning. För att du ska kunna få ersättning behöver vissa villkor vara uppfyllda.

A-kassorna är ekonomiska föreningar. Riksdagen bestämmer reglerna och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen granskar verksamheten.

I dag finns 24 olika a-kassor i Sverige. Som mest har det funnits 69.

Hur växte a-kassorna fram?

A-kassorna växte fram under senare delen av 1800-talet i form av fackliga hjälpkassor. Den första registrerade a-kassan var Typografförbundets a-kassa, som grundades 1885. Till en början finansierades a-kassorna enbart av medlemsavgifter och reglerna  bestämdes av medlemmarna.

1908 var första gången man offentligt prövade frågan om arbetslöshetsförsäkring, men det skulle dröja ända till 1935 innan staten övertog ansvaret för den. Senare skildes a-kassan och fackföreningarna helt åt organisatoriskt, men de har fortsatt att samarbeta i arbetslöshetsärenden när medlemmarna så önskar.

Varför behövs a-kassan i dag?

A-kassan behövs som en trygghet och säkerhet för den enskilde individen, som ett av flera styrmedel för löneutvecklingen på arbetsmarknaden och som ett medel för att motverka ekonomiska kriser. Med en bra arbetslöshetsförsäkring kan hushållen upprätthålla sin konsumtion även när konjunkturen går ner.

Vem betalar för a-kassan?

A-kassornas verksamhet finansieras via medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och av statsbidrag, så det är både du som privatperson men också arbetsgivarna och staten som betalar för att systemet ska finnas.

Vem kan bli medlem i en a-kassa?

Alla som jobbar eller har jobbat i Sverige kan bli medlem i en a-kassa.

Hur vet jag vilken a-kassa jag ska välja?

Det finns 24 olika a-kassor i Sverige att välja mellan och det är yrke och bransch, men även utbildningsnivå, som avgör vilken a-kassa man ska tillhöra. De största a-kassorna i Sverige har flera hundra tusen medlemmar, den minsta har knappt tusen.

På hejakassa.se finns en förteckning över alla Sveriges a-kassor. Det finns även en a-kasseväljare där man får förslag på a-kassor att söka medlemskap i, utifrån sin egen arbetssituation.

Share This