Vanliga frågor om a-kassan

Medlemskap

Vad är a-kassa?

A-kassa är en förkortning av ordet arbetslöshetskassa. I Sverige finns det 24 a-kassor som betalar ut ersättning till medlemmar som har förlorat sitt jobb. När du har varit medlem i 12 månader kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön om du blir arbetslös....

Vem kan gå med i a-kassan?

Om du arbetar och betalar skatt i Sverige har du rätt att vara med i a-kassan. Du behöver inte arbeta just nu – tidigare anställningar räknas också. Du behöver inte vara svensk medborgare för att gå med, det räcker att du har ett samordningsnummer. I dag har de...

Vad kostar det att vara med i a-kassan?

Avgiften är ungefär 120–170 kronor per månad, beroende på vilken a-kassa du är medlem i. Alla a-kassor följer samma regler och du får lika mycket ersättning oavsett vilken a-kassa du är med i. Från och med den 1 juli 2022 blir det 25 procent billigare att vara medlem...

Är det värt att gå med i a-kassan?

Ja, det är värt att gå med i a-kassan. Särskilt om du gör det tidigt, eftersom det krävs minst 12 månaders medlemskap för att få inkomstbaserad ersättning. Vi försäkrar det mesta – vårt hem, vår bil, vår båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss att det ska...

När ska jag gå med i a-kassan?

Du kan gå med i a-kassan redan första dagen på jobbet. Det är bra att gå med i a-kassan så tidigt som möjligt, eftersom du måste ha varit medlem minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning. Kontakta a-kassan för att bli medlem Kontakta a-kassan som...

Vilken a-kassa ska jag välja?

Det finns 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar i Sverige. A-kassorna är specialiserade inom olika yrkesområden. Kontakta a-kassan som passar ditt yrke, din bransch eller din utbildning bäst. Alla a-kassor följer samma regler och du får ersättning på samma...

Hur byter jag a-kassa?

Har du bytt yrke eller börjat jobba i en ny bransch? Då kan du byta till en a-kassa som är specialist på att handlägga ärenden inom ditt nya yrkesområde. Kontakta den nya a-kassan du vill gå med i, så hjälper de dig att byta. Du kan bara vara medlem i en a-kassa i...

Är det inte lika bra att söka socialbidrag om jag blir arbetslös?

Nej, det är stor skillnad på a-kassa och försörjningsstöd (socialbidrag). A-kassan är en försäkring – inte ett bidrag. Det betyder att du kan få ersättning oavsett hur din privatekonomi ser ut. Dessutom tjänar du in pengar till din framtida pension när du får...

A-kassans roll i samhället

Varför finns det flera a-kassor?

Fackförbunden startade de första a-kassorna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet för att hjälpa sina arbetslösa medlemmar ekonomiskt. I dag är a-kassorna självständiga organisationer, men de är fortfarande specialiserade på att hjälpa särskilda...

Var kommer a-kassans pengar ifrån?

Ersättningen som du får när du blir arbetslös kommer dels från medlemsavgiften som du betalar in till a-kassan varje månad. Men den kommer också från staten, som tar ut avgifter/skatter varje gång din arbetsgivare betalar ut lön till dig. A-kassans roll i...

Måste jag vara med i facket för att gå med i a-kassan?

Nej, fackförbunden och a-kassorna är självständiga organisationer. Du behöver inte gå med i facket för att gå med i a-kassan, och tvärtom. Men det är en bra idé att gå med i båda. Då har du en trygghet både när du har jobb och när du är arbetslös. Dessutom kan du bara...

Ersättning

Hur får jag a-kassa?

Gå med i a-kassan direkt när du börjar jobba Det viktigaste du kan göra är att tänka långsiktigt. Det är aldrig för sent att gå med i a-kassan, men du måste ha varit medlem minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning. Därför är det bra att gå med i...

Hur får jag ett arbetsgivarintyg?

Din a-kassa behöver till exempel veta hur mycket du har tjänat och hur många timmar du har jobbat under det senaste året för att räkna ut din ersättning. Därför är dina tidigare arbetsgivare skyldiga att fylla i ett intyg till dig om du blir arbetslös. Be din...

Hur länge måste jag vara med i a-kassan för att få ersättning?

Du måste vara medlem i a-kassan minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Därför är det bra att gå med i a-kassan direkt när du börjar jobba. Du som har fyllt 20 år och har varit medlem mindre än 12 månader...

Kan jag få ersättning även om jag inte är med i a-kassan?

Har du inte blivit medlem i a-kassan än? Då kan du tyvärr inte få den inkomstbaserade ersättningen, som är upp till 80 procent av din tidigare lön. Däremot kan du söka en lägre grundersättning från Alfa-kassan om du har hunnit fylla 20 år. Den är upp till 11 200...

Hur lång karens är det innan jag får ersättning från a-kassan?

När du påbörjar en ny ersättningsperiod får du alltid vänta två dagar innan a-kassan börjar betala ut din ersättning. De kallas för karensdagar. Ibland kan du få vänta fler dagar, till exempel om du har blivit arbetslös för att du har sagt upp dig själv. Kom ihåg att...

Kan jag få ersättning från a-kassan om jag säger upp mig själv?

Ja, men då får du vänta längre på pengarna från a-kassan. Alla ersättningsperioder inleds med sex karensdagar utan ersättning. Men om du säger upp dig själv får du vänta ytterligare 45 dagar innan a-kassan börjar betala ut din ersättning. Kom ihåg att skriva in dig på...

Hur mycket ersättning får jag från a-kassan?

Din a-kassa räknar ut vilken ersättning du har rätt till. Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Kontakta din a-kassa för att ta reda på vad som gäller i din situation. Sök...

Är det skatt på ersättning från a-kassan?

Ja, du betalar skatt på ersättningen från a-kassan. Den är också pensionsgrundande, vilket betyder att du tjänar in allmän pension när du får ersättning från a-kassan. Sök ersättning

Hur länge får jag ersättning från a-kassan?

I normala fall får du ersättning från a-kassan i högst 300 dagar medan du söker nytt jobb. Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut kan du ha rätt till 150 extra dagar. Kontakta din a-kassa för att ta reda på hur många dagar du har kvar i din...

Kan jag tacka nej till jobb och behålla ersättningen från a-kassan?

Du riskerar att bli avstängd från ersättningen om du tackar nej till jobb, missköter ditt arbetssökande eller gör annat som förlänger din tid i arbetslöshet. Du måste söka jobb aktivt och vara beredd att tacka ja om du blir erbjuden arbete för att behålla ersättningen...

Share This