Är det värt att gå med i a-kassan?

Ja, det är värt att gå med i a-kassan. Särskilt om du gör det tidigt, eftersom det krävs minst 12 månaders medlemskap för att få inkomstbaserad ersättning.

Vi försäkrar det mesta – vårt hem, vår bil, vår båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss att det ska hända något, utan för att vi ska ha råd om det händer. På samma sätt kan vi försäkra vår inkomst. Inte för att vi förväntar oss att förlora jobbet, utan för att vi ska klara oss ekonomiskt om det skulle hända.

Ett medlemskap i a-kassan är en trygghet under hela ditt yrkesliv och lönar sig snabbt om olyckan är framme. Förhoppningsvis behöver du aldrig förlora jobbet. Men om du skulle bli arbetslös och få den högsta möjliga ersättningen från a-kassan under tre månader – då får du ut mer pengar än alla medlemsavgifter som du betalar till a-kassan under hela ditt yrkesliv.