Villkor för a-kassa

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller.

Tillfälliga regler 2020

Under resten av året blir det lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen lättar upp villkoren och höjer a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.​ De tillfälliga reglerna innebär till exempel att:

  • Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.​
  • Kravet på arbetad tid lättas upp. I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat ​minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. 
  • Ersättningstaket blir högre. Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få högst 26 400 kronor per månad om du har inkomstbaserad ersättning. Eller högst 11 220 kronor per månad om du har grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 20 000 kronor per månad före skatt. Den kan du söka om du

  • är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna
  • har arbetat minst halvtid (80 timmar per månad) under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt.

Grundersättning

Grundersättningen är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du

  • inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem mindre än tolv månader
  • har arbetat minst halvtid (80 timmar per månad) under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt
  • är 20 år eller äldre.

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning från a-kassan om du inte har arbetat i Sverige, om du inte är inskriven på arbetsförmedlingen eller om du har arbetat för få timmar för att klara arbetsvillkoret.

Kontakta din a-kassa

Kontakta alltid din a-kassa om du vill veta vilken ersättning just du har rätt till. Och kom ihåg att alla ersättningar vi nämner här är maxbelopp – alltså det du kan få ut som mest. Ersättningens storlek beror på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. 

Du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Alla regler och ersättningsbelopp styrs av lagar, som politikerna bestämmer.

Share This